Hotel Kirchenwirt / Kirchenplatz 4. 3295 Lackenhof / Tel.: +43-7480-5050 / Fax: 7480-5051 / E-mail: info@kirchenwirt-lackenhof.com

Hasznos tanácsok

A Külügyminisztérium általános egészségügyi tanácsai külföldre utazóknak

Az osztrák egészségügyi ellátó rendszer rendkívül fejlett, az egészségügyi ellátás és megelőzés nagyon hatékony. Jelentősebb járvány kialakulásával nem kell számolni, bár az AIDS vagy a madárinfluenza veszélyének az ország éppúgy ki van téve, mint hazánk, vagy Európa más államai.

A magyar állampolgárok sürgősségi egészségügyi ellátása a hatályos európai normáknak megfelelő keretek között, az osztrák állampolgárokkal azonos mértékben és feltételekkel biztosított.

Tapasztalataink szerint a szükséges európai egészségügyi kártya hiányában is biztosítják az orvosilag feltétlenül szükséges akkut, életmentő ellátásokat, amelyek költségeit azonban (beleértve a mentés költségeit is) utólag meg kell téríteni.

Tekintve, hogy mind a mentés (pl. helikopter), mind pedig az egészségügyi ellátás költségei Ausztriában jóval magasabbak, mint Magyarországon, ezek megtérítése rendkívüli anyagi terhet jelenthet az érintett számára. Többek között ezért is különösen fontos a minden ellátásra és káreseményre kiterjedő, továbbá megfelelő mértékű fedezetet nyújtó (külön) utazási biztosítás előzetes megkötése.

Tájékoztató a magyar állampolgárok társadalombiztosítási ellátásáról Ausztriában

A Budapesten 1999. március 31-én aláírt szociális biztonságról szóló magyar-osztrák egyezmény ratifikációs okmányait 2000. október 9-én cserélték ki Bécsben. A 2001. január 1-én hatályba lépő egyezmény a biztosított magyar állampolgároknak ausztriai tartózkodásuk során kizárólag sürgős és halaszthatatlan esetekben teszi lehetővé a társadalombiztosítás terhére történő orvosi ellátást. Ettől függetlenül továbbra is ajánlatos beutazás előtt baleset, betegség esetére utasbiztosítást kötni, miután ezeknek a biztosítási szerződéseknek a kárfedezeti köre meghaladja a halaszthatatlan ellátást. Az egyezményes szabályozás kedvezően érinti mindazon személyeket, akik magyar biztosítási (szolgálati) idővel rendelkeznek. A biztosítási idők egybeszámítása történhet a betegségi és anyasági ellátásokra, valamint a munkanélküli járadékra való igények elbírálásánál is.

Általános szabály szerint mindkét szerződő állam nyugdíjbiztosítási szerve a saját államának területén szerzett szolgálati idő figyelembe vételével és saját jogszabályai alapján bírálja el a nyugdíjigényeket és az ellátásokat közvetlenül folyósítja az igényjogosultaknak. Az egyezmény megkötésével azon személyek is szereznek nyugellátásra jogosultságot, akik a magyar társadalombiztosítási nyugdíjtörvényben előírt szükséges szolgálati időt nem szerezték meg, de az egyezmény alkalmazásával (a két ország területén szerzett szolgálati idők egybeszámításával) arányos nyugdíjrész megállapítására válnak jogosulttá.

A társadalombiztosítási ellátásokra való igényjogosultság igazolásához az utolsó ausztriai tartózkodási vagy lakóhely szerint illetékes teherviselőnél lehet kérelmet benyújtani, beteg-, baleset- és nyugdíjbiztosítás tekintetében a területi betegpénztárnál vagy balesetbiztosítási teherviselőnél, az Osztrák Társadalombiztosítási Teherviselők Főszövetségénél, valamint a munkanélküli járadékra vonatkozóan a Munkaerőpiaci Szolgálat Burgenland Tartományi irodájában.