Hotel Kirchenwirt / Kirchenplatz 4. 3295 Lackenhof / Tel.: +43-7480-5050 / Fax: 7480-5051 / E-mail: info@kirchenwirt-lackenhof.com

Hasznos tanácsok

Beutazási tanácsok

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás napjától (2004. május 1.) a közösségi jog szerint a magyar állampolgárok is élvezhetik a személyek szabad mozgása alapszabadságának fontos részjogosítványát, a személyazonossági igazolvánnyal történő utazást: az Európai Gazdasági Térség tagállamai területére a beutazás, ill. ezen államok területén történő utazás érvényes magyar személyazonossági igazolvány birtokában is lehetővé vált.

Így a magyar állampolgárok Ausztriába az 1991. április 1. előtt kiállított személyi igazolvánnyal (kemény borítójú, népköztársasági címerrel), az 1991. április 1. után kiállított személyi igazolvánnyal (puha borítójú, köztársasági címerrel), a 2000. január 1. után kiállított személyazonosító igazolvánnyal (kártya formájú, műanyag), illetve 2000. január 1. követően kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal is utazhatnak.

Felhívjuk azonban az utazók figyelmét arra, hogy a régi típusú személyi igazolvány okmánybiztonsági szempontból nem felel meg a mai kor biztonságtechnikai követelményeinek. Előfordulhat, hogy az osztrák hatóság kriminál-technikai vizsgálatot rendel el az okmány bevonásával egyidejűleg. Ezért nem tanácsoljuk az utazást az úti okmány, továbbá a gépjármű okmány elhasználtsága, sérülése vagy az adatok olvashatatlansága esetén.

A zökkenőmentes külföldre utazás érdekében javasoljuk a külföldre utazók számára elsősorban az útlevél, továbbá az új típusú, kártyaformátumú személyi igazolvány használatát. A Külügyminisztérium honlapján megtalálható az elfogadott személyi igazolványok részletes ismertetése is.

E fenti szabályozást a 2007. december 21-i schengeni csatlakozásunk sem változtatta meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy az érvényes gépjárművezetői engedély nem minősül úti okmánynak, így azzal nem lehet beutazni az Európai Unió területére.

Magyarország schengeni csatlakozásával egyidejűleg megszűnt a magyar-osztrák határátkelőhelyeken az utasforgalom ellenőrzése. Azonban az osztrák rendőrség, a katonasággal együttműködve a határmenti térségben fokozott, szúrópróbaszerű ellenőrzést tart, aminek során ellenőrizhetik a külföldi személy úti okmányát, továbbá a gépjárművel kapcsolatos engedélyeket (forgalmi engedély, műszaki vizsga, fuvarozói engedély, stb.), valamint a gépjármű műszaki állapotát.

Amennyiben az osztrák hatóság szabálysértést állapít meg, akkor az idegenrendészeti, szabálysértési eljárás keretében pénzbírság kiszabásáról rendelkezik, amit általában helyszíni bírság formájában szab ki.

Figyelem! A rendőri eljárás során az ellenőrzés alá vont személy köteles a hatósággal együttműködni. Az általános szabálysértési eljárásról szóló szövetségi törvény (1991 AVG) 34. cikke értelmében a hatóság figyelmeztetést alkalmazhat azzal a személlyel szemben, aki a hatósági eljárás lefolytatását magatartásával akadályozza. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor vele szemben 726.-euróig terjedő pénzbírság is kiszabható.

Amennyiben a magyar állampolgár vitatja a szabálysértési eljárás jogszerűségét (vagyis azt, hogy nem követett el szabálysértést), vagy egyéb más kommunikációs probléma merül fel (pl. a nyelvismeret hiányából adódóan), akkor a tényállás tisztázása érdekében javasoljuk a közvetlen kapcsolat felvételét a konzuli tisztviselővel.

Ausztria az EU tagállamok közötti az egyik legjobb közbiztonsággal rendelkező állam, amihez nem kevésbé hozzájárul a rendőrség általában gyors és határozott intézkedése. Az egyenruhások a lakosság megbecsülését, tekintélyét élvezik.

Az Ausztriával szomszédos államok 2007. december 21-i schengeni csatlakozását követően - az osztrák lakosság előzetes félelmeivel ellentétben - nem csak a határövezetben, hanem az ország valamennyi tartományában jelentősen csökkent a bűnelkövetések száma.

A schengeni országok között egyre jobban működő schengeni információs rendszernek, a schengeni külső határok megfelelő védelmének, valamint az új tagországok rendőri szerveivel közösen végrehajtott, országos és határmenti járőrözésnek köszönhetően Ausztriában a bejelentett bűncselekmények száma - az előző év azonos időszakához képest - tíz százalékkal esett vissza. A leglátványosabban Burgenlandban csökkent a bűnelkövetések száma (9,6 százalék).

Az ellenőrzéseket elsősorban a határmenti övezetekben, az autópályák környékén és a bevásárlóközpontokban végzik.